Hopp til hovudinnhaldet

Søk i ordtilfang

Innhaldsspråk

Vokabularinformasjon


TITTEL

Bibbi autoritetar

BESKRIVING

Bibbi autoritetar er Biblioteksentralens samla autoritetsfil for emneord, personar, korporasjonar, stadsnamn og på sikt verk.
Bibbi authorities is Biblioteksentralen's authority file covering topics, people, corporations and soon works.
Bibbi autoriteter er Biblioteksentralens samlede autoritetsfil for emneord, personer, korporasjoner, stedsnavn og på sikt verk.

SIST ENDRA

fredag 24. september 2021 14:24:12

URI

https://id.bs.no/bibbi/

Tal på ressursar etter type

TypeTal

Termar etter språk

Språk Tilrådde termar Alternative termar Gøymde termar