Hopp til hovedinnholdet.

Biblioteksentralens vokabulartjeneste

Vokabulartjenesten inneholder åpne vokabularer fra Biblioteksentralen og andre. Tjenesten har erstattet den gamle betalingstjenesten for Bibbi autoriteter. Savner du noe her, er det bare å ta kontakt.

Om Skosmos

Skosmos er en web-basert åpen programvare for å navigere i SKOS-baserte vokabularer.

Skosmos på GitHub

Biblioteksentralens vokabulartjeneste layout av Hahmo Design

Skosmos versjon unknown